bulong-neo-j-ma-kem-nhung-nong

bulong neo J mạ kẽm nhúng nóng (móng)