neo-l-xi-trang-stc

bulong neo L xi trắng, bu lông móng