TIÊU CHUẨN ASTM

tiêu chuẩn astm

Tiêu chuẩn ASTM (ASTM International) được xây dựng với sự tham gia của 132 Ban soạn thảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến nay, đã có hơn 9100 tiêu chuẩn về chỉ tiêu kỹ thuật, thử nghiệm, quy phạm, hướng dẫn và định nghĩa liên quan đến vật liệu, sản phẩm, các hệ thống và dịch vụ.

ASTM International đã ban hành các tiêu chuẩn về các lĩnh vực như kim loại, sản phẩm từ hoá chất, dầu nhớt, nhiên liệu hóa thạch, dệt may, sơn, nhựa, cao su, đường ống, năng lượng, thiết bị y tế và nhiều lĩnh vực khách vụ.

Related Posts:

TIÊU CHUẨN JIS

Tiêu chuẩn JIS Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japanese...

iso

TIÊU CHUẨN ISO

ISO -International Organization for Standardization Tổ chức Tiêu chuẩn hoá...

TIÊU CHUẨN DIN

DIN (Deutsches Institut fur Normung) là tổ chức phi chính...