Tuyển Dụng

banner tuyển dụng

THƯ KÝ KINH DOANH

          Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định.

I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Set up cuộc hẹn với khách hàng cho nhân viên kinh doanh.
 2. Chuẩn bị salekit (hàng mẫu, catologue, thư ngõ,…) để NVKD đi gặp khách hàng.
 3. Xử lý báo giá, thống kê báo giá.
 4. Chuẩn bị, hồ sơ, hợp đồng theo các đơn hàng.
 5. Chăm sóc khách hàng đã báo giá (nếu có thể).
 6. Đôn đốc tiến độ giao hàng, chuẩn bị hồ sơ giao hàng.
 7. Theo dõi công nợ khách hàng.
 8. Báo cáo tiến độ, kết quả công việc hàng tuần, hàng tháng.
 9. Các công việc văn phòng (lưu trữ hồ sơ, in ấn, scan,…)

banner tuyển dụng

PHÓ PHÒNG KINH DOANH

Mô tả công việc

– Nhận chỉ tiêu công việc và thực hiện chỉ tiêu kinh doanh tháng/ quý/ năm với những dòng sản phẩm được phân công.
– Đề xuất các chương trình, chính sách bán hàng để thực hiện chỉ tiêu kinh doanh.
– Quản lý lịch làm việc, phân công công việc và kiểm tra, đối chiếu nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên sales.

– Tìm kiếm khách hàng mới, nhận yêu cầu và báo giá sản phẩm.
– Duy trì & phát triển mối quan hệ với các khách hàng
– Tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên để nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên sales.
– Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.
– Phối hợp cùng giám đốc bộ phận xây dựng quy trình làm việc cho đội sales.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

banner tuyển dụng

VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

            Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định.

I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng, quản lý hệ thống kinh doanh và đội ngũ nhân viên kinh doanh một cách hiệu quả, hợp lý.
 • Lập kế hoạch, tìm kiếm khách hàng, đáp ứng mục tiêu Tổng giám đốc đề ra.
  Xây dựng các chiến lược kinh doanh dài, trung và ngắn hạn cho các ngành kinh doanh  được giao nhiệm vụ.
  Duy trì và phát triển các mối quan hệ của khách hàng hiện có và các khách hàng tiềm năng.
 • Củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác với các khách hàng tiềm năng và thân thiết.
 • Quản lý, theo dõi, chăm sóc và cập nhật các thông tin khách hàng. Chăm sóc và giải quyết các phản hồi của khách hàng.
 • Xây dựng cơ chế cho đội ngũ và phòng phù hợp với định hướng chung của công ty.
 • Chủ trì triển khai kế hoạch kinh doanh đã được BGĐ thông qua
 • Chịu trách nhiệm về việc quản lý tiến độ các dự án bán lẻ, quản lý doanh thu và chi phí…
 • Định kỳ xem xét và đánh giá kết quả của hoạt động kinh doanh để có kế hoạch đáp ứng tốt mục tiêu đề ra.