26.6.2017a (giam doc cong ty VNC cung cac truong phong chup hinh luu niem vơi nha doi tac KPF)