Bulong liên kết cấp bền 4.8

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Đường kính: M4 ~ M64
Chiều dài: 60 ~ 300 mm
Bước ren: 0,70 ~ 5.5 mm
Tiêu chuẩn: DIN 933.
DIN 931.
DIN ISO 4014:2011
Cấp bền: 4.8
Bề mặt: Xi trắng.
Giới hạn chảy:  304
Giới hạn bền: 400
Độ kéo giản:  –
Xuất xứ: KPF