Ty ren Xi Trắng

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

 

Đường kính: M4 ~ M64
Chiều dài: 70 ~ 6000 mm
Bước ren: 0,75 ~ 5,5 mm
Tiêu chuẩn: Gia công
Cấp bền:  4.6 ~ 8.8
Bề mặt:  Xi trắng
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giản:
Xuất xứ:  Việt Nam